Zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług, terminowość i rzetelność.

Nasze biuro oferuje usługi:

  • badania sprawozdań finansowych
  • badanie projektów finansowanych ze środków unijnych
  • badanie planów łączenia podziału jednostek
  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych

Sporządzamy również sprawozdania statystyczne, analizy ekonomiczne
a także wnioski kredytowe.

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy stosując
własne wypracowane przez lata metody badania.

W czasie badania szczególną uwagę zwracamy na system
kontroli wewnętrznej, metody zarządzania firmą
a także dokonujemy oceny działalności firmy.

Przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego służymy pomocą
wykorzystując wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Kontakt

DEKRET - Biuro Biegłego Rewidenta
Krystyna Korczak
Ul.Sikorskiego 44
08-400 GARWOLIN
Nr ewidencyjny 156
tel. 602 478 459, (25) 682 23 68
dekret.k@poczta.onet.pl
biuro@dekret-kk.pl