DEKRET - Biuro Biegłego Rewidenta istnieje od 1995r.

Firma została wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 156.

Naszymi klientami są spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, spółki osobowe.

Dzięki doświadczeniu i kompetencji pracowników biura większość naszych klientów jest z nami od początku istnienia firmy.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

DEKRET - Biuro Biegłego Rewidenta
Krystyna Korczak
Ul.Sikorskiego 44
08-400 GARWOLIN
Nr ewidencyjny 156
tel. 602 478 459, (25) 682 23 68
dekret.k@poczta.onet.pl
biuro@dekret-kk.pl