DEKRET - Biuro Biegłego Rewidenta
solidność poparta doświadczeniem

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzamy zgodnie z:

 • ustawą z dnia 29.09.1994 o rachunkowości /Dz.U.152 z 2009r z póź. zmianami/
 • krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 • Wynikiem badania jest opinia oraz raport uzupełniający opinię.

  Opinia zawiera stwierdzenie o zgodności sprawozdania finansowego
  z przepisami ustawy o rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia
  we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową i finansową,
  a także wynik finansowy badanej firmy.

  Kontakt

  DEKRET - Biuro Biegłego Rewidenta
  Krystyna Korczak
  Ul.Sikorskiego 44
  08-400 GARWOLIN
  Nr ewidencyjny 156
  tel. 602 478 459, (25) 682 23 68
  dekret.k@poczta.onet.pl
  biuro@dekret-kk.pl